Wise Institute

 

İslam Dini, Kur’an-ı Kerim, Sünnet, Kıyas ve İcma çerçevesinde oluşturulan geniş ilimler yelpazesi ve  zengin düşünce mirasıyla, dini tecrübe açısından ihmal edilemeyecek bir yer dolduruyor. Çağdaş ve modern ilimlerle ilgilenen bir çok araştırmacı, çalışmasının bir yerinde, doğrudan ya da dolaylı olarak İslami İlimlerin bir şubesi ile karşılaşmayı, çalışmanın kazanacağı yeni perspektifler açısından, önemli bir açılım sayıyor.

İnsani bütün ilimlerle bir şekilde alakalı olan İslami Düşünce’nin, dün olduğu gibi bugün de, ilim ve araştırmanın geniş ufuklarında seyahatten haz alan meraklı dimağları tatmin etmesi kimseyi şaşırtmamalı. Wise Institute, İslami Düşünce ve pratik hayat açısından, teknolojinin sunduğu kolaylıkların yanında bilginin doğruluğu konusunda, meydana getirdiği kafa karışıklığına, yine teknolojinin imkanlarını kullanarak, makul teklifler sunmayı hedefliyor.

Bunun için,

  • İslami İlimler Literatürü’nün temel kavramlarını okuyucuya bir kez daha hatırlatmak
  • İslami her ilmin, kendi özel kavramlarının o ilme has çerçevesinin çizilmesi,
  • Ehl-i Sünnet dediğimiz düşünce mirasının, insani problemleri çözme konusundaki hususiyetleri,
  • Çağdaş araştırmaları ve İslami hareket ve grupları inceleyip, ilmi ve akademik yorumlar yapma,
  • Geniş İslami İlimler Kütüphanesi’nin baş ucu kitaplarının tanıtımı,
  • Akademik çalışmalarını İslami İlimler konusunda yapmış araştırmacıların emeklerini, okunabilir metinler olarak ilgililere ulaştırma noktasında, düşüncenin çileli, fakat tatlı yolculuğuna meraklı okuyuculara yeni bir platform sunuyor.
Tümünü göster