Teşrik Tekbirleri ve Bayram Namazı

Arefe günü sabah namazından başlayarak Kurban bayramının 4. günü ikindi namazı ile biten "Teşrik" tekbirleri vaciptir. Cemaat bu konuda en iyi hatırlatıcıdır.

Teşrik Tekbirleri

Kurban bayramından önceki gün olan arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, toplam 23 vakit, her farzın selâmından sonra teşrik tekbiri getirmek, kadın-erkek, seferî-mukim ayırımı olmaksızın her mükellefe vaciptir.

Eyyâm-ı teşrîk denilen farz namazlarda selamdan sonra Teşrik tekbiri getirmenin vacip olduğu bu günlerde tekbiri unutan kimse; namaz kıldığı yerden ayrılmak, konuşmak gibi namaza mâni bir davranışta bulunmadıysa hemen tekbirleri alabilir. Selâmdan sonra başka bir iş yapan için tekbir yükümlülüğü düşer. Vacip olduğunu bildiği halde kasten tekbiri terkeden kimse, bir vacibi terkettiğinden dolayı günahkar olur.

 

Teşrik tekbiri şöyledir:

 

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَاَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

“Allahü Ekber, Allahü Ekber. Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahü Ekber ve lillâhilhamd.”

 

Bayram Namazı

Bayram namazı, Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan iki rekâtlık bir namazdır. Şartları Cuma namazına çok benzer; hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, her rekâtında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu fazla tekbirlere zait tekbirler denir. Bu ilave tekbirler vacip olup birinci rekâtta kıraatten önce, ikinci rekâtta kıraatten sonra alınır. Tekbirle birlikte eller kaldırılır ve yanlara bırakılır (ref' ve irsal).

İlk rekâtta iftitah tekbirinden sonra eller bağlanır ve “Sübhaneke” duası okunur. Bundan sonra imamla birlikte zait tekbirlere geçilir. İmamın tekbiri sesli, cemaatin tekbirleri ise kısık sesle olur. Tekbirlerde “Allahü Ekber” denilerek eller kaldırılır ve yanlara salınır, üç kere “Sübhanallah” diyecek kadar beklendikten sonra yeniden tekbir alınır; aynı şekilde eller kaldırılır, yanlara bırakılır ve biraz beklendikten sonra bu rekâttaki zait tekbirlerin sonuncusu olan üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır. Cemaat susar, imam gizlice “Eûzü” ve “Besmele” çektikten sonra açıktan Fatiha okumaya başlar. Fatiha’ya bir sûre ekler. Diğer namazlardaki gibi rüku ve secdeden sonra ikinci rekâta kalkılır.

İkinci rekâtta imam, Fatiha ve arkasından bir sûre okuduktan sonra üç defa tekbir alınır. Her tekbirde eller kaldırılır yanlara salıverilir. Dördüncü tekbir rükua geçiş tekbiri olup bu tekbirle rükua gidilir ve namaz tamamlanır.

Namazdan sonra imam minbere çıkar ve hiç oturmaksızın hutbe okur. Cuma hutbesindeki hamd ü senaya bedel olarak bu hutbede, “Allahü Ekber, Allahü Ekber, La ilahe illallâhu vallâhu Ekber. Allahu Ekber velillahilhamd” der, cemaat bu tekbirlerde imama eşlik eder. İmam, Cuma hutbesinde olduğu gibi, hutbeyi iki hutbe yapıp arasını kısa bir oturuşla ayırır.

Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler Ramazan bayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldıktan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Camide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir. Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerahet vaktinin çıkmasından sonradır.

Tümünü göster