Al-i İmran Sûresi, 92: Sevdiklerinizden İnfak Etmedikçe...

"Sevdiğiniz şeylerden infak edip harcamadıkça “birr/en iyi olma/fazilet” mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz, Allah mutlaka onu bilir, ona göre karşılığını verir." (Âl-i İmran Sûresi, 92)

Birr nedir? Birre (en iyi, mutlak iyilik, kâmil iyilik, takva, fazilet, erdem) ulaşmanın yolu

Nasıl bir infak (harcama, sarfetme, elden çıkarma, fedakârlık) insanı erdemli yapar?

İnfakın kapsamı

Birre ulaşmak için Hz. Ömer, Zeyd b. Sabit ve diğer sahabilerden infak örnekleri

Allah için verilecek mallarda (zekat, sadaka, yardım) olması ve olmaması gereken özellikler nelerdir?

İnfak nedir?

Sevilen, sevdiğiniz şeylerden infak

Medine’de ensarın en zenginlerinden Ebu Talha’nın (r.a) Âl-i İmran sûresi, 92. âyeti duyduğu zamanki tavrı. En sevdiği malından Allah için vazgeçmesi, Allah Resulü’nün Ebu Talha’nın fedakarlığını, yine bizzat onun yakınları için değerlendirmesi

Kur’ân’daki “Allah bilir”, “Allah görür”, “Allah haberdardır” gibi ifadelerin öncelikli maksadı.

Bakara sûresi, 177. Âyete göre ‘birr’in üç yönü… itikatta, ibadette ve ahlakta ‘birr’

“Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malları, eşyaları vermeye kalkışmayın.” (Bakara sûresi, 267)

Tümünü göster