Haccın Yapılışı -3

 Hacı adayı Akabe cemresine gelir ve oraya Batn-ı Vadî denilen yerden yedi küçük taş atar. Bu taşların Müzdelife’den ya da yoldan toplanması müstehaptır, cemrenin yanından toplamak mekruhtur. İnsanlar eziyet vereceğinden Akabe’nin en yukarısından taş atmak mekruhtur. Kişi taşları toplar, bu taşları kırmaz, temizliğinden emin olmak için de yıkar. Çünkü bunlarla bir ibadet eda edilecektir. Necis taş atarsa bu geçerli olmakla beraber mekruhtur. İlk taşı attığı esnada telbiyeyi keser.  Taş atış şekli şöyledir: Sünnet olan, sağ elle atmaktır Bir taşı sağ elinin başparmağı ile işaret parmağı arasına koyaak atar. Çünkü bu daha kolaydır ve şeytanı daha çok alçaltır. Eğer taş, bir kişinin sırtına ya da başka bir yere düşerse, tekrar atar. Eğer istenilen bölgeye düşmüşse geçerli olur. Her atış hareketinde telbiye getirir. Ardından ifrad haccı yapıyorsa eğer, isterse kurban keser, sonra saçlarını kazıtır ya da kısaltır. Kazıtmak daha faziletlidir. Başın dörtte birini traş etmek yeterlidir. Kısaltma, saçların ucundan parmak ucu kadar bir kısmı almak demektir. Bundan sonra cimanın dışında yasak olan şeyler helal hale gelir. Ardından o gün ya da ertesi gün veyahut da bir sonraki gün Mekke’ye gelerek Kabe’yi tavaf eder. Buna ziyaret tavafı denir. Bu tavaf da yedi şavttır (tur). Bu tavaftan sonra cima da helal hale gelir.  Bugünlerin en faziletlisi ilk gündür. Bu günü tehir ederse, vacibi tehir etmesinden dolayı bir koyun kesmesi gerekir. Ardından Mina’ya döner ve orada ikamet eder. Kurbanın ikinci günü, güneş tam tepe noktasından batıya doğru meylettiğinde  Hayf Mescidi’nin yanındaki cemreye yürüyerek yedi taş atar. Her taş atışında telbiye getirir. Sonra orada dua istediği kadar dua eder, salavat getirir, bütün müslümanlar için istiğfar çeker. Sonra aynı şekilde ikinci cemreye taş atar ve dua eder. Ardından Akabe cemresine taş atar fakat onun yanında durmaz. Üçüncü gün ise zevalden sonra bütün cemrelere taş atar. Bir grup, güneş batmadan önce Mekke’ye gitmek için acele ederse, güneş batması saatine kadar orada kalsa bile mekruhtur. Ancak bundan dolayı her hangi bir ceza gerekmez. Dördüncü gün sabah namazı vakti girdiğinde Mina’da bulunuyorsa, taş atması gerekir. Zevalden önce atması caiz olsa da sonra atması daha faziletlidir. Güneş doğmadan önce atması ise mekruhtur. Her taşı yürüyerek atar, çünkü ardından dua etmesi gerekecektir. Ancak binekli olarak taş atarsa dua etmeden yoluna devam eder. Cemrelere taş atıldığı günlerde Mina’nın dışında gecelemek mekruhtur.  Şeytan taşlamadan sonra Mekke’ye gider ve Muhassab denilen mevkide biraz konaklar. Ardından Mekke’ye girer, Kabe’yi tavaf eder. Daha önce yapmışsa remel ve sa’y yapmaz. Bu, veda tavafıdır. Ayrıca Sader tavafı diye de isimlendirilir. Veda tavafı Mekke’liler ve Mekke’de yaşayanların dışındakiler için vaciptir. Bu tavaftan sonra iki rekat namaz kılar. 

Tümünü göster